Юридик хизмат ходимларини аттестациядан ўтказишда бериладиган тахминий

САВОЛЛАР РЎЙХАТИ

I. КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ СОҲАСИ

1-савол. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилиниши ва тузилиши.

2-савол. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига охирги марта қачон ўзгартириш киритилган ва ушбу ўзгартиришнинг қисқача мазмуни нималардан иборат?

3-савол. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг асосий принциплари.

4-савол. Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими қандай?

5-савол. Конституцияда фуқароларнинг қандай шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари акс этган?

6-савол. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг конституциявий бурчлари нималардан иборат?

7-савол: Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг сиёсий ҳуқуқлари нималардан иборат?

8-савол: Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлари нималардан иборат?

9-савол. Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатининг асосий принциплари.

10-савол. Жамиятнинг иқтисодий негизи.

11-савол. Виждон эркинлиги нима? У ҳақда Ўзбекистон Республикаси Конституциясида нима дейилган?

12-савол. Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари ҳақида нималарни биласиз?

13-савол. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг вазифалари.

14-савол. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг шаклланиш тартиби.

15-савол. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзолари сони қанча, уларни сайлаш ва тайинлаш тартиби қандай?

16-савол. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатлари нималардан иборат?

17-савол: Кимлар Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига сайланиши мумкин?

18-савол: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси нечта депутатдан иборат?

19-савол. Кимлар қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга?

20-савол. Қонун қачон юридик кучга эга бўлади?

21-савол. Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарув органларининг қабул қилган ҳужжатларини тўхтатиш ва бекор қилиш ваколати кимга берилган?

22-савол. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қандай ваколатларга эга?

23-савол. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси аъзоларини тасдиқлаш
ва лавозимидан озод қилиш ваколати кимга берилган?

24-савол. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг таркиби кимлардан иборат?

25-савол. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қандай умум мажбурий бўлган ҳужжатларни қабул қилади?

26-савол. Ўзбекистон Республикасининг суд тизими.

27-савол. Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди ва унинг ваколатлари.

28-савол. Ўзбекистон Республикасида сайлов тизими.

29-савол. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни ким олиб боради?

30-савол. Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг таркиби.

31-савол. Ўзбекистонда солиқлар қайси давлат органи томонидан жорий қилинади?

32-савол. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартириш киритиш тартиби.

II. ФУҚАРОЛИК ҚОНУНЧИЛИГИ АСОСЛАРИ

1-савол. Фуқаролик қонун ҳужжатларининг асосий негизлари.

2-савол. Фуқаролик қонун ҳужжатлари билан тартибга солинадиган муносабатлар.

3-савол. Фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларининг вужудга келиш асослари.

4-савол. Фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усуллари.

5-савол. Фуқаролар ҳуқуқ лаёқатининг мазмуни.

6-савол. Қайси фуқаролик ҳолати ҳужжатлари давлат томонидан қайд этилиши керак?

7-савол. Акциядорлик жамияти тушунчаси ва унинг турлари.

8-савол. Мулк ҳуқуқи нима? Мулк ҳуқуқининг шакллари, субъектлари ва объектлари.

9-савол. Мулк ҳуқуқининг вужудга келиш ва бекор бўлиш асослари.

10-савол. Битим тушунчаси.

11-савол. Битим турлари.

12-савол. Битимларнинг шакли.

13-савол. Қайси ҳолларда битимлар нотариал тасдиқланиши шарт?

14-савол. Битимлар қайси ҳолларда ҳақиқий эмас деб топилади?

15-савол. Тижорат вакиллиги деганда нимани тушунасиз?

16-савол. Даъво муддати, умумий даъво муддати ва махсус даъво муддати.

17-савол. Қайси ҳолларда даъво муддатининг ўтиши тўхтатилади?

18-савол. Фуқаролик кодексига асосан “национализация” ва “реквизиция” сўзларининг таърифи.

19-  савол. Юридик шахс тушунчаси ва унинг ҳуқуқ лаёқати.

20-савол. Юридик шахснинг жавобгарлиги.

21-савол. Юридик шахсни қайта ташкил этиш тартиби.

22-савол. Юридик шахсни тугатиш тартиби.

23-савол. Эмансипация тушунчаси.

24-савол. Мажбурият тушунчаси ва мажбуриятнинг тарафлари.

25-савол  Неустойка ва унинг шакллари.

26-савол. Гаров тушунчаси ва унинг вужудга келиш асослари.

27-савол. Кафиллик шартномаси нима? Унинг кафолат тушунчасидан фарқи.

28-савол. Субсидиар жавобгарлик деганда нима тушунилади?

29-савол. Давлат эҳтиёжлари учун товарлар етказиб бериш тушунчаси.

30-савол. Контрактация шартномасини тузиш тартиби.

31-савол. Суғурта шартномасининг муҳим шартлари.

32-савол. Ихтиёрий ва мажбурий суғурта нима?

33-савол. Шартноманинг битимдан фарқи нимада?

34-савол. Соғлиққа шикаст етказилганлиги туфайли кўрилган зарарнинг ўрнини қоплаш ҳажми ва хусусияти.

35-савол. Маънавий зарар ва уни қоплаш усуллари.

36-савол. Интеллектуал мулк объектлари жумласига нималар киради?

37-савол. Муаллифлик ҳуқуқи объекти ва унинг турлари.

38-савол. Сервитут ҳуқуқи ҳақида нима биласиз?

39-савол. Нотариал тасдиқланган васиятномаларга тенглаштирилган васиятномаларни санаб ўтинг.

40-савол. Корпоратив бошқарув деганда нимани тушунасиз?

III. МЕҲНАТ ҚОНУНЧИЛИГИ АСОСЛАРИ

1-савол. Меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг вазифалари.

2-савол. Ходимнинг асосий меҳнат ҳуқуқларига нималар киради?

3-савол. Иш берувчининг асосий ҳуқуқлари.

4-савол. Иш берувчининг ходимларнинг вакиллик органи олдидаги мажбуриятлари нималардан иборат?

5-савол. Жамоа шартномаси, келишувини тузиш, ўзгартириш ва тўлдириш бўйича иш берувчи, иш берувчилар бирлашмаси (уларнинг вакиллари) билан касаба уюшмалари ёки ходимларнинг бошқа вакиллик органлари ўртасидаги музокараларни олиб бориш тартиби.

6-савол. Жамоа шартномасининг мазмуни ва тузилиши нималардан иборат?

7-савол. Жамоа шартномаси, келишувларининг амал қилиш муддати.

8-савол. Жамоа шартномасининг тарафлари.

9-савол. Жамоа шартномасининг амал қилиш доираси.

10-савол. Жамоа шартномалари ва жамоа келишувларининг фарқи нимада?

11-савол. Меҳнат шартномаси тушунчаси.

12-савол. Меҳнат шартномаси қандай шаклда тузилади?

13-савол. Меҳнат шартномасининг тарафлари.

14-савол. Меҳнат шартномаси қандай муддатга тузилади?

15-савол. Неча ёшдан ишга қабул қилинади?

16-савол. Иш вақтининг нормал муддати.

17-савол. Қайси тоифадаги ишчиларга йиллик узайтирилган асосий таътил берилади?

18-савол. Меҳнат таътилини бериш муддатлари.

19-савол. Меҳнат таътили тугамасдан олдин қай ҳолларда ва қандай тартибда ходим таътилдан чақириб олинади?

20-савол. Ишга қабул қилишда камситиш деганда нима тушунилади?

21-савол. Ходимнинг пенсия ёшига етиши уни бажараётган ишига нолойиқ деб топишга асос бўла оладими?

22-савол. Қайси давлат органлари меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини текширади ва назорат қилади?

23-савол. Дастлабки синов муддатларини белгиланишидан кўзланган мақсад нима?

24-савол. Дастлабки синов муддатлари кимларга татбиқ этилмайди?

25-савол. Ишга қабул қилишда дастлабки синов мажбурий ҳисобланадими?

26-савол. Қандай ҳолларда ходимнинг розилигидан қатъи назар, меҳнат ҳақидан ушлаб қолишга йўл қўйилади?

27-савол. Қайси сабаблар (асослар) мавжуд бўлганда меҳнат шартномасини иш берувчининг ташаббуси билан бекор қилиш асосли ҳисобланади?

28-савол. Қонунчиликда қайси ҳолатларда ишдан четлатишга йўл қўйилади?

29-савол. Судга ёки меҳнат низолари комиссиясига меҳнат низосини ҳал қилиш тўғрисида мурожаат қилиш борасида белгиланган муддатлар.

30-савол. Меҳнат шартлари деганда нима тушунилади? Қайси ҳолларда иш берувчи меҳнат шартларини ходимнинг розилигисиз ўзгартиришга ҳақли?

31-савол. Қайси тартибда ходим соғлиғи ҳолатига кўра бажараётган ишига нолойиқ деб топилиши мумкин?

32-савол. Қонунчилик қайси ишларда аёллар меҳнати қўлланишини тақиқлайди?

33-савол. Меҳнат шартномаси иш берувчининг ташаббуси билан бекор қилинганда қайси ҳолларда касаба уюшмалари розилиги олинмайди?

34-савол  Меҳнат шартномасининг тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар бўйича бекор қилиниши.

35-савол. Меҳнат шартномасини тарафларнинг келишувига кўра бекор қилишнинг ходимнинг ташаббуси билан бекор қилишдан фарқи.

36-савол. Меҳнат шартномаси алоҳида асосларга кўра бекор қилинганда моддий мадад бериш учун қандай қўшимча кафолатлар белгиланган?

37-савол. Ҳомиладор ва уч ёшгача фарзанди бор аёллар билан номуайян муддатга тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш мумкинми?

38-савол. Интизомий жазо чораларининг турлари ва интизомий жазонинг амал қилиш муддати.

39-савол. Интизомий жазоларни қўллаш тартиби қандай?

40-савол. Меҳнат вазифаларини мунтазам равишда бузиш деганда нима тушунилади?

41-савол. Қайси ҳолларда иш берувчи ходим соғлиғига етказилган зарарни тўлашга мажбур?

42-савол. Қайси ҳолларда ишдан четлаштирилган шахс қайта ишга тикланади?

IV. ШАРТНОМАВИЙ–ҲУҚУҚИЙ ФАОЛИЯТ СОҲАСИ

1-савол. Шартнома тушунчаси.

2-савол. Оммавий шартнома нима?

3-савол. Қачон шартнома тузилган ҳисобланади?

4-савол. Шартномани шарҳлаш қандай амалга оширилади?

5-савол. Оферта нима?

6-савол. Оммавий оферта нима?

7-савол. Офертага жавоб бериш муддати ва шартлари.

8-савол. Акцепт нима?

9-савол. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби ва унинг оқибатлари.

10-савол. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш асослари.

11-савол. Маҳсулот етказиб бериш шартномаси ва унинг амал қилиш муддати.

12-савол. Хўжалик шартномаси тушунчаси.

13-савол. Хўжалик шартномасига нисбатан қўйиладиган талаблар.

14-савол. Хўжалик шартномаси тарафларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

15-савол. Хўжалик шартномаларининг субъектлари кимлар?

16-савол. Талабнома билдириш тартиби.

17-савол. Талабномани кўриб чиқиш тартиби ва муддатлари.

18-савол. Хўжалик шартномалари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини қайси органлар назорат қилади?

19-савол. Шартнома мажбуриятларини бузганлик учун мансабдор шахсларга нисбатан қандай жавобгарлик чоралари кўрилади?

20-савол. Контрактация шартномаси тушунчаси.

21-савол. Контрактация шартномасига асосан қишлоқ хўжалиги маҳсулотини етиштирувчи ва тайёрловчининг мажбуриятлари.

22-савол. Энергия таъминоти шартномаси тушунчаси.

23-савол. Кўчмас мулкни сотиш шартномаси ва унинг шакли.

24-савол. Корхонани сотиш шартномаси.

25-савол. Айирбошлаш шартномаси нима?

26-савол. Ҳадя шартномаси ва ҳадяни чеклаш асослари.

27-савол. Мулк ижараси шартномаси ва унинг объектлари.

28-савол. Бино ёки иншоотни ижарага бериш шартномаси тушунчаси.

29-савол. Корхонани ижарага бериш шартномаси тушунчаси.

30-савол. Лизинг шартномаси, унинг объекти ва субъектлари.

31-савол. Пудрат шартномаси, бош пудратчи ва ёрдамчи пудратчи.

32-савол. Қурилиш пудрати шартномаси нима?

33-савол. Кредит шартномаси ва унинг шакллари.

34-савол. Банк омонати шартномаси ва унинг турлари.

35-савол. Банк ҳисобварағи шартномаси тушунчаси, ҳисобварақ бўйича операциялар ўз вақтида амалга оширилмаганлиги ва пул маблағлари асоссиз кўчирилганлиги учун банкнинг жавобгарлиги.

36-савол. Мол-мулкни ишончли бошқариш шартномаси деганда нима тушунилади?

37-савол. Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги шартномавий муносабатларнинг асосий принциплари нималардан иборат?

38-савол. Қайси ҳолатларда шартномага юрист хулосаси олиниши керак?

39-савол. Шартномавий-ҳуқуқий ишларда юридик хизмат қанча миқдорда тузилган шартномаларнинг қонунчиликка мувофиқлиги юзасидан ёзма хулоса тайёрлайди?

40-савол. Хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида тузиладиган хўжалик шартномаларига оид муносабалар қандай қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади?

V. СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШ АСОСЛАРИ

1-савол. Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ соҳасида қандай ислоҳотлар амалга оширилди?

2-савол. Фуқаролик судида кўрилаётган ва ҳал этилаётган масалалар бўйича судья қандай ҳужжатлар қабул қилади?

3-савол. Қайси ишлар фуқаролик судларига тааллуқли?

4-савол. Фуқаролик процессуал муомала лаёқати тушунчаси.

5-савол. Фуқаролик ишларини кўришда даъвонинг баҳоси нималарга асосан белгиланади?

6-савол. Қандай ҳолатлар бўйича шахс фуқаровий даъвогар деб эътироф этилади?

7-савол. Фуқаровий даъвогарнинг ҳуқуқ ва мажбурияти нималардан иборат?

8-савол. Қандай ҳолатлар бўйича шахс фуқаровий жавобгар деб эътироф этилади?

9-савол. Фуқаровий жавобгарнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

10-савол. Фуқаролик процессуал муддатларнинг ўтказиб юборилиши қандай ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқаради?

11-савол. Қайси ҳолларда фуқаролик суди иш юритишни тўхтатиб туриши шарт?

12-савол. Фуқаролик процессида аризани кўрмасдан қолдириш асослари.

13-савол. Фуқаролик ишлари бўйича судда иш юритишни тугатиш асослари ва тартиби.

14-савол. Фуқаролик ишлари бўйича туманлараро, туман (шаҳар) судининг судловига тааллуқли ишлар.

15-савол. Қайси ҳолларда фуқаролик ишлари бўйича суд аризани қабул қилишни рад этади?

16-савол. Фуқаролик ишлари бўйича суднинг ҳал қилув қарори мазмуни.

17-савол. Қайси ҳолларда фуқаролик ишлари бўйича суднинг ҳал қилув қарорлари дарҳол ижро этилиши лозим?

18-савол. Фуқаролик ишлари бўйича суд ажримининг мазмуни.

19-савол. Фуқаролик ишлари бўйича суд буйруғини чиқариш тартиби.

20-савол. Алоҳида судловга тегишлилик дейилганда нима тушунилади?

21-савол. Фуқаролик ишлари бўйича судга апелляция шикояти бериш (протести келтириш) ҳуқуқи ва муддати ва унинг тартиби.

22-савол. Фуқаролик ишлари бўйича кассация шикоятларини (протестларини) кўрадиган судлар.

23-савол. Фуқаролик ишларини назорат тартибида қайта кўриш асослари.

24-савол. Фуқаролик ишлари бўйича ижро варақаси бериш ва унинг мазмуни.

25-савол. Хўжалик судларида суд ишларини юритиш вазифалари.

26-савол. Қандай ишлар хўжалик судларига тааллуқли?

27-савол Хўжалик суди томонидан ҳал этиладиган низолар.

28-савол. Хўжалик судида иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқлари.

29-савол. Хўжалик суди қайси ҳолларда иш юритишни тўхтатиб туришга мажбур?

30-савол. Хўжалик суди қайси ҳолларда иш юритишни тугатади?

31-савол. Хўжалик суди қайси ҳолларда даъвони кўрмасдан қолдиради?

32-савол. Хўжалик судида давлат божи тўлаш тартиби.

33-савол. Қайси ҳолларда суд буйруғи чиқарилишига йўл қўйилади?

34-савол. Хўжалик судига бериладиган даъво аризасининг шакли ва мазмуни.

35-савол. Хўжалик суди даъво аризасини қабул қилишни қайси ҳолларда рад этади?

36-савол. Хўжалик суди ҳал қилув қарорининг мазмуни.

37-савол. Қандай ишлар хўжалик суди томонидан алоҳида иш юритиш тартибида кўрилади?

38-савол. Хўжалик судининг ажрими ва унинг мазмуни.

39-савол. Хўжалик ишлари бўйича апелляция шикоятининг мазмуни нималардан иборат?

40-савол. Хўжалик суди апелляция инстанцияси ваколатлари.

41-савол. Хўжалик суди апелляция инстанцияси қарорларининг қонуний кучга кириши.

42-савол. Хўжалик судига кассация шикоятини (протестини) бериш тартиби ва унинг мазмуни.

43-савол. Хўжалик суди ҳал қилув қарорини ўзгартириш ёки бекор қилиш асослари.

44-савол. Хўжалик суди кассация инстанциясининг қарори мазмуни.

45-савол. Хўжалик судларининг қарорларини назорат тартибида қайта кўриш асослари.

46-савол. Хўжалик суди ҳужжатининг ижросини кечиктириш ёки уни бўлиб-бўлиб ижро этиш, ижро этиш усулини ва тартибини ўзгартириш.

47-савол. Ҳакамлик судларини ташкил қилиш тартиби ва унинг ваколатлари.

48-савол. Низоларни ҳал этишни ҳакамлик судига топшириш тартиби.

49-савол. Ҳакамлик судининг қарорини бекор қилиш тўғрисидаги аризани кўриб чиқиш тартиби ва уни бекор қилиш асослари.

50-савол. Айбсизлик презумпцияси тушунчаси.

VI. ЮРИДИК ХИЗМАТ КАСБ ФАОЛИЯТИ БИЛАН БОҒЛИҚ
ҚОНУНЧИЛИК СОҲАЛАРИ

1-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат тушунчаси.

2-савол. “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг тайёрланишини ташкил этиш жараёни.

3-савол. Ўзбекистон Республикасида қандай турдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинади?

4-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг кучга кириши муддатлари.

5-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг юридик кучи бўйича ўзаро нисбати қандай белгиланади?

6-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизаси нима ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг мазмунига нисбатан қандай талаблар қўйилган?

7-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш муддатлари.

8-савол. “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ, қонун ва қонун ости ҳужжатларига қайси органлар расмий шарҳ беради? 

9-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни эълон қилиш учун қандай талаблар қўйилган?

10-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қандай расмий манбаларда эълон қилинади?

11-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг орқага қайтиш кучи.

12-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат амал қилиши қайси ҳолларда тугатилади?

13-савол. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини давлат ҳисобига олиш тартиби.

14-савол. Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилишга ваколатлилиги деганда нимани тушунасиз.

15-савол. Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжат қандай реквизитларга эга бўлиши лозим.

16-савол. Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш муддати.

17-савол. Қандай идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилади?

18-савол. Қандай ҳолларда идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни давлат рўйхатидан ўтказиш рад этилиши мумкин?

19-савол. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги тақдимномасига кўра, қабул қилинган ҳужжатларни қайта ишлаш ва давлат рўйхатидан ўтказишга такроран тақдим этиш муддати.

20-савол. Қандай ҳолларда идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг амал қилиши Адлия вазирлиги томонидан тўхтатиб турилади?

21-савол. Идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий шарҳлаш қандай тартибда амалга оширилади?

22-савол. Вақтинчалик тусдаги идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни муддати қандай тартибда узайтирилади?

23-савол. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг норматив хусусиятга эга бўлган қарорлари лойиҳаларининг ҳуқуқий экспертизаси ким томонидан амалга оширилади?

24-савол. Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 14 февралдаги 62-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Регламентига мувофиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг лойиҳалари Адлия вазирлигига қандай ҳужжатлар илова қилинган ҳолда тақдим этилади ва у лойиҳанинг қайси жиҳатларига баҳо беради?

25-савол. Қонун ҳужжатларини туркумлаш деганда нимани тушунасиз ва унинг асосий мақсади?

26-савол. Давлат органининг юридик хизмати ўз фаолиятида қайси қонун ҳужжатларига амал қилади?

27-савол. Давлат органи юридик хизматининг асосий вазифалари нималардан иборат?

28-савол. Давлат органи юридик хизмати ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва ҳуқуқий маданиятни ошириш соҳасида қандай функцияларга эга?

29-савол. Давлат органининг юридик хизмати ўзига юклатилган вазифаларни бажариш учун шартномавий-ҳуқуқий, талабнома-даъво ишлари ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш соҳасида қандай функцияларга эга?

30-савол. Давлат органи фаолиятида қонунийликни таъминлаш соҳасида юридик хизмат функциялари.

31-савол. Кимлар давлат органининг юридик хизмати бошлиғи лавозимига тайинланиши мумкин?

32-савол. Давлат органи юридик хизматининг асосий ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

33-савол. Хўжалик бошқаруви органлари, давлат корхоналари, муассасалари ва ташкилотлари юридик хизматининг асосий вазифалари нимадан иборат?

34-савол. Корхона юридик хизмати қонунийликни таъминлаш ва ҳуқуқий маданиятни ошириш соҳасида қандай функцияларга эга?

35-савол. Корхона юридик хизмати шартномавий-ҳуқуқий, талабнома-даъво ишлари ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш соҳасида қандай функцияларни амалга оширади?

36-савол. Хўжалик бошқаруви органлари, давлат корхоналари, муассасалари ва ташкилотлари юридик хизматининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари нималардан иборат?

37-савол. Юридик хизмат ходимларидан кимлар аттестациядан ўтказилмайди?

38-савол. Юридик хизмат ходимларининг аттестациядан ўтиш учун тегишли адлия органларига мурожаат қилиш муддатлари.

39-савол. Юридик хизмат ходимини аттестациядан ўтказиш учун ташкилот томонидан тегишли адлия органига қандай ҳужжатлар тақдим этилади?

40-савол. Юридик хизмат ходими лавозимига қабул қилинган шахслар ишга қабул қилинган кундан бошлаб қанча муддатда аттестациядан ўтказилиши керак?

41-савол. Талабгор такрорий аттестациядан ўта олмаса ёки кўрсатилган муддат мобайнида такрорий аттестациядан ўтиш учун ташкилот томонидан мурожаат қилинмаса, адлия органлари томонидан қандай чоралар кўрилади?

42-савол. аттестациядан ўтмаган юридик хизмат ходимини такрорий аттестациядан ўтказиш учун ташкилот қанча муддатда мурожаат қилиши мумкин?

43-савол. Юридик хизматлар ходимлари малакасини ошириш тартиби.

44-савол. “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуннинг асосий мақсад ва вазифалари нималардан иборат?

45-савол. Жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларининг қандай турлари бор?

46-савол. Мурожаатлар қандай кўринишда бўлади?

47-савол. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларига қўйиладиган талаблар нималардан иборат?

48-савол. Аноним мурожаатлар деганда нимани тушунасиз? Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини аноним деб топишнинг оқибати нимадан иборат?

49-савол. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари қанча муддатларда кўриб чиқилиши керак?

50-савол. Мурожаатларни кўриб чиққан давлат органининг мажбуриятлари нималардан иборат?

51-савол. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини бузганлик учун мансабдор шахсларга жавобгарлик белгиланганми?

52-савол. “Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида”ги Қонунда фуқароларнинг судга шикоят билан мурожаат қилиш муддатлари қандай белгиланган?

53-савол. Банк сири нима?

54-савол. Қандай ҳолларда банк сирини ташкил этувчи маълумотлар прокуратура, тергов ва суриштирув органларига тақдим этилади?

55-савол. Банклар фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисида қисқача маълумот

56-савол. Тадбиркорлик фаолияти деганда нима тушунилади?

57-савол. Тадбиркорлик фаолияти субъектлари кимлар ҳисобланади?

58-савол. Якка тартибдаги тадбиркорлик деганда нима тушунилади?

59-савол. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини текширишнинг муддатлари қанча?

60-савол. Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш (тафтиш қилиш) тартиби.

61-савол. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини муқобил текшириш тушунчаси ва уни ўтказиш тартиби.

62-савол. Текширилаётган хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари нималардан иборат?

63-савол. Фермер хўжалиги нима?

64-савол. Фермер хўжаликлари юритиш учун қандай тартибда ер участкалари берилади ?

65-савол. Фермер хўжалигини қандай асосларга кўра тугатиш мумкин?


Нотариус лавозимларига тайинлаш бўйича танловларда фойдаланиладиган тахминий саволлар

РЎЙХАТИ

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, давлат ва ҳуқуқ назарияси ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Президенти И.А.Каримовнинг асарлари бўйича

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг асосий принциплари нималардан иборат?

2. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ фуқароларнинг қандай шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари мавжуд?

3. Виждон эркинлиги нима ва у қандай ҳуқуқий асосларга эга?

4. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида акс этган фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқлари нималардан иборат?

5. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида акс этган фуқароларнинг иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлари.

6. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг конституциявий бурчлари.

7. Жамиятнинг иқтисодий негизлари Ўзбекистон Республикаси Конституциясида қандай акс этган?

8. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида жамоат бирлашмалари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари ҳақида қандай нормалар белгиланган?

9. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатлари нималардан иборат?

10. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси неча депутатдан иборат, уларни сайлаш тартиби?

11. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати аъзолари сони қанча, уларни сайлаш ва тайинлаш тартиби қандай?

12. Кимлар қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга бўлган субъектлар ҳисобланади?

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қандай ваколатлари бор?

14. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳуқуқий мақоми ва унинг ваколатлари.

15. Қонунни қабул қилиш тартиби қандай ва у қачон юридик кучга эга бўлади?

16. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига киритилган охирги ўзгартириш ва қўшимчалар ҳақида батафсил гапиринг.

17. Ўзбекистон Республикаси Давлат рамзлари, улар қачон қабул қилинган ва нималарни англатади?

18. Ўзбекистонда демократик жамият курилишининг ҳуқуқий асослари ҳақида гапириб беринг?

19. Давлат тушунчаси, унинг белгилари ва асосий функциялари?

20. Ҳуқуқий давлат тушунчаси ва унинг асосий белгилари нималардан иборат?

21. Ижтимоий шериклик нима, унинг субъектлари кимлар, ижтимоий шерикликнинг қандай принциплари бор?

22. “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Қонун асосида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини таъминлашнинг қандай усуллари мавжуд? Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисида ахборот олишга доир сўровларни кўриб чиқиш муддатлари.

23. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг ваколатлари. Улар қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тартибга солинган.

24. “Фуқаролик жамияти” тушунчасини Президент асарлари асосида изоҳлаб беринг?

25. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида” номли асарида қандай фикр ва мулоҳазалар ўрин олган?

26. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида” асари қандай мазмунга эга?

27. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” асарининг мазмуни нимадан иборат?

28. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Юксак маънавият – енгилмас куч” номли асарида бефарқ инсонлар ҳақида қандай фикрлар келтирилган?

29. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида маънавиятга ва маънавий таҳдидга қандай таъриф берилган?

30. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Хушёрликка даъват” китобининг мазмуни ҳамда унда илгари сурилган асосий ғоя ва фикрлар?

31. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари” асарида хавфсизликка таҳдид сифатида кўрсатилган омиллар.

32. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Ўзбекистон ХХI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари” асарида барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари сифатида нималар кўрсатилган.

33. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг асарлари асосида миллий истиқлол мафкураси ва унинг демократик жамият қуришдаги аҳамиятини ёритиб беринг.

34. Мафкура ва мафкуравий хавф нима?

35. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Ғояга қарши фақат ғоя, фикрга қарши фақат фикр, жаҳолатга қарши фақат маърифат” деган фикрлари ҳақида гапириб беринг?

36. Ўзбекистон тараққиётининг Президент И.А.Каримов томонидан асослаб берилган ўтиш давридаги беш тамойил ва уларнинг тарихий аҳамияти кандай?

37. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир” номли маърузасида давлат қурилиши ва бошқаруви соҳаси тўғрисида фикрлари ҳақида гапириб беринг?

38. “Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси”да белгиланган йўналишлар ва унда суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этишнинг қандай ташкилий-ҳуқуқий чоралари белгиланди?

39. 2013 йил 9 май куни Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг “Ўзбек халқига тинчлик ва омонлик керак” номли маърузасида илгари сурилган фикрлар ҳақида гапириб беринг.

40. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йилда ижтимоий иқтисодий ривожланиш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлисидаги маърузасида хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантиришни назарда тутувчи қандай таклифлар илгари сурилган?

41. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 22 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси мазмуни ҳақида гапириб беринг.

42. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг 2015 йил 12 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси биринчи ташкилий йиғилишидаги нутқида ягона мафкура сифатида қандай мафкура келтирилган ва буни амалга ошириш учун қандай ҳаркатлар амалга оширилиши кераклиги кўрсатилган?

43. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов томонидан 2015 йил 22 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқида Сенантининг ташкил этилиши мазмуни ҳақида қандай фикрлар келтирилган?

44. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов томонидан 2015 йил 23 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатнинг қўшма мажлисидаги маърузасида Олий Мажлиснинг ўтган даврдаги фаолиятига баҳо берган ҳолда фаолият сифатини ошириш борасида қандай таклифлар билдирилди?

Нотариат соҳаси бўйича

1. Нотариат соҳасини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга киритилган охирги ўзгартириш ва қўшимчалар ҳақида маълумот беринг.

2. Кимлар нотариус бўлиши мумкин эмас? Нотариат фаолияти билан шуғулланувчи шахслар фаолиятида қандай чеклашлар мавжуд?

3. Стажировка ўташ тартиби, стажёрнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ва у қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжат асосида тартибга солинади?

4. Муайян ҳудудда (нотариал округдаги) нотариуслар лавозимларининг сонини белгилаш тартиби ва у қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжат асосида тартибга солинади?

5. Нотариуснинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, унинг касбий мажбуриятларини бажаришга тўсқинлик қилиш оқибатлари ҳақида гапириб беринг.

6. Нотариус томонидан ўз касб мажбуриятлари бузилиши оқибатида етказилган зарарни қоплаш тартиби ва у қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжат асосида тартибга солинади?

7. Нотариал иш юритиш қоидалари, нотариал ҳужжатларни сақлаш муддатлари ва тартиби ҳақида гапириб беринг. Ушбу масалалар қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тартибга солинган?

8. Нотариал ҳаракатларнинг махфийлиги ҳақида нималарни биласиз? Амалга оширилган нотариал ҳаракатлар тўғрисидаги маълумотномалар (маълумотлар) кимларга берилиши мумкин?

9. Нотариал ҳаракатлар ва нотариуслар томонидан амалга ошириладиган бошқа ҳаракатлар учун ҳақ тўлаш тартиби ва у қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида тартибга солинади? Нотариал ҳаракатларни амалга оширишда кимлар давлат божи тўлашдан озод этилади?

10. Илгари тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш тўғрисидаги шартномаларни тасдиқлашда давлат божи қандай тартибда ундирилади?

11. Уй, квартира, уйнинг, квартиранинг бир қисми, шу жумладан дала ҳовлилар, гаражлар, бошқа бинолар, иншоотлар ва иморатларнинг олди-сотди, алмаштириш, рента олиш, умрбод таъминлаш шарти билан бошқаларга бериш ва ҳадя қилиш шартномаларини тасдиқлаганлик учун давлат божи ундириш тартиби.

12. Нотариал округ ва нотариал ҳаракатларни амалга ошириш жойи ҳақида гапириб беринг.

13. Нотариал ҳаракатларни амалга оширишни тўхтатиб туриш ва кечиктиришнинг фарқи. Бунинг учун қандай асослар бўлиши лозим?

14. Нотариус қандай фактларни тасдиқлайди? Қайси ҳолатларда нотариал ҳаракатни амалга ошириш рад этилади?

15. Нотариал тасдиқланган ҳужжатларга тенглаштириладиган васиятномалар ва ишончномалар кимлар томонидан тасдиқланган бўлиши лозим? Консуллар томонидан амалга ошириладиган нотариал ҳаракатлар ҳақида гапириб беринг. Улар қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосланилади?

16. Васиятномани тузиш, бекор қилиш ёки ўзгартириш тартиби. Васият қилувчи саводсиз бўлган тақдирда нотариуснинг ҳаракати.

17. Эр-хотиннинг умумий мол-мулкидаги улушга бўлган мулк ҳуқуқи тўғрисидаги гувоҳнома ва эр-хотиннинг мулкини бўлиш ҳақидаги шартномани тасдиқлаш.

18. Мулкни бошқа шахсга ўтказишга тақиқ қўйиш асослари. Кимлар тақиқ қўйиш ҳуқуқига эга?

19. Мерос мол-мулкини рўйхатга олиш ва уни сақлаш учун топшириш тартиби. Мерос мулкини қўриқланишига доир чора-тадбирлар кўришда нотариуснинг ҳаракатлари.

20. Мерос қолдирувчининг қайси ҳуқуқ ва мажбуриятлари мерос таркибига кирмайди?

21. Банкка қўйилган омонат ва қимматли қоғозлар мерос таркиби объекти бўлганда нотариуснинг ҳаракатлари.

22. Меросхўрлар доирасига кимлар киради? Кимлар нолойиқ меросхўр ҳисобланади? Уларни меросдан четлаштириш тартиби.

23. Меросхўрлар томонидан мерос қабул қилиб олингунга қадар харажатларни тўлаш ҳақидаги нотариуснинг фармойиши.

24. Умумий биргаликдаги мулк бўлган мол-мулкни мерос қилиб олиш тартиби қандай? Меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома учун ундириладиган давлат божи.

25. Марҳумнинг мерос мулк тариқасида қурол, ов милтиғи, портловчи моддалар бўлган тақдирда уларни топшириш тартиби.

26. Тақдим қилиш ҳуқуқи бўйича ворислик ва “мерос трансмиссияси” деганда нимани тушунасиз? Кимлар меросдан мажбурий улуш олиш ҳуқуқига эга?

27. Фермер хўжалиги бошлиғи вафот этса, ер участкасини ижарага олиш ҳуқуқи ва мерос мулклари қандай тартибда расмийлаштирилади? Бунда давлат божи қандай ундирилади?

28. Нусхаларини нотариал шаҳодатлантириш талаб этилмайдиган ҳамда нотариал шаҳодатлантириш мумкин бўлмаган ҳужжатларга нималар киради?

29. Ҳужжатларнинг бир тилдан бошқа тилга тўғри таржима қилинганлигини ва ҳужжатлардаги имзонинг ҳақиқийлигини шаҳодатлаш қандай амалга оширилади? Ундириладиган давлат божи.

30. Жисмоний ва юридик шахсларнинг аризаларини бошқа жисмоний ва юридик шахсларга топшириш тартиби.

31. Пул суммалари ва қимматли қоғозларни депозитга қабул қилиш тартиби. Нотариус томонидан депозитга қабул қилинган пул суммаларининг сақланиш муддати.

32. Ижро хатларини ёзиш тартиби ва у қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тартибга солинган. Ундириладиган давлат божи.

33. Фуқаронинг касаллиги, ногиронлиги сабабли нотариал идорага кела олмайдиган ҳолатда нотариал ҳаракатни амалга ошириш тартиби.

34. Нотариуслар томонидан шартномани бекор қилиш тўғрисидаги келишув шартномларини тасдиқлаш тартиби. Томонларнинг келишувига кўра кўчмас мулкка нисбатан тузилган шартномани бекор қилиш тартиби.

35. Вояга етмаганлар томонидан битим тузишнинг хусусиятлари. Нотариал ҳаракатни тасдиқлашда вояга етмаганларнинг ота-оналари, фарзандликка олувчилари ёки хомийларининг ёзма розилиги талаб этиладиган ҳолатлар.

36. Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида жойлашган уй, квартира, уйнинг ёки квартиранинг бир қисмини бошқа шахсга ўтказиш бўйича шартномаларни тасдиқлашнинг ўзига хос хусусиятлари.

37. Умрбод таъминлаш шарти билан уй-жой (квартирани) бошқа шахсга бериш шартномасини тасдиқлашда нотариус нималарни тушунтирмоғи лозим.

38. Корхонани сотиш шартномасини расмийлаштиришнинг ўзига хос ҳусусиятлари. Шартномага қандай ҳужжатлар илова қилинади?

39. Турар жойни алмаштиришга йўл қўйилмайдиган шарт-шароитлар.

40. Никоҳ шартномасини расмийлаштириш тартиби. Шартномага қандай ҳужжатлар илова қилинади?

41. Алимент тўлаш тўғрисидаги келишувни нотариал тасдиқлаш тартиби.

42. Тугатилаётган юридик шахсга тегишли бўлган мол-мулкни унинг муассислари (иштирокчилари) ўртасида тақсимлаш (бўлиш) тўғрисидаги шартномани тасдиқлашда қандай ҳужжатлар талаб этилади?

43. Автомототранспорт воситалари билан боғлиқ битимларни расмийлаштиришда ундириладиган давлат божи миқдорларининг ўзига хос хусусиятлари.

44. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 7 мартдаги 38-сон “Автомототранспорт воситаларини сотиб олиш, улардан фойдаланиш ва уларни бошқа шахсга беришни тартибга солишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори талаблари нимадан иборат? Унга қўшимча равишда қандай қарор қабул қилинган ва нима ҳақида?

45. Автомототранспорт воситаларини хатлаш, бошқа шахсга беришни тақиқлаш ва тақиқни олиб ташлаш, шунингдек автомототранспорт воситаларини хатлаш ва бошқа шахсга беришни тақиқлаш тўғрисидаги маълумотларнинг ҳужжатлаштирилган банкини шакллантириш тартиби ва у қайси норматив ҳужжат асосида тартибга солинади ?

46. Гербли бланкалар билан ишлаш тартиби ва у қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тартибга солинади?

47. Давлат нотариал идораларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини навбатма-навбат қайд этиш тартиби ҳақида гапириб беринг.

48. Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги конвенция (22.01.1993 йил, Минск ш.) бўйича ҳужжатларни расмийлаштириш ва юбориш тартиби ҳақида гапиринг.

49. Апостиль нима ва у қайси норматив ҳуқуқий ҳужжат билан тартибга солинади ?

50. Нотариал ҳаракатларни амалга оширишда чет эл ҳуқуқи нормаларининг қўлланилиши.

Нотариал ҳаракатлар лойиҳаларини тузиш:

(масалан: ишончномалар (автотранспорт воситаси, уй-жой, нафақага оид ва ҳк.), автотранспорт воситасини (уй-жой, квартира) олди-сотди, ҳадя, айрибошлаш шартномаси, васиятнома, меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома, гаров (ипотека) шартномаси, қарз шартномаси, никоҳ шартномаси ва бошқа нотариал ҳаракатлар лойиҳалари).

Фуқаролик ҳуқуқи бўйича

1. Фуқаролик қонун ҳужжатлари нималарга асосланади,  улар билан қандай муносабатлар тартибга солинади? Фуқаролик қонун ҳужжатларининг вақт бўйича амал қилиши деганда нимани тушунасиз? 

2. Қайси ҳолларда фуқаролик қонун ҳужжатлари бўйича ўхшашлик қўлланилади? Фуқаролик қонун ҳужжатларида муносабатларни тартибга солувчи тегишли нормалар бўлмаганда улар қандай тартибга солинади?

3. Фуқаролик ҳуқуқ ва бурчлари вужудга келишининг қандай асослари мавжуд? Фуқаролик ҳуқуқлари қандай усуллар орқали ҳимоя қилинади?

4. Зарарни қоплаш деганда нимани тушунасиз? Давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан етказилган зарар ким томонидан тўланади?

5. Фуқаронинг ҳуқуқ ва муомала лаёқати. Унинг вужудга келиши. Фуқарони муомалага лаёқатсиз деб топишга сабаб бўлган асослар.

6. Васийлик ва ҳомийлик деганда нимани тушунасиз?

7. Фуқаронинг бедарак йўқолган деб топилиши, оқибатлари ва фуқарони бедарак йўқолган деб топиш ҳақидаги қарорнинг бекор қилиниши. Фуқарони вафот этган деб эълон қилиш ва бунинг оқибатлари.

8. Юридик шахс тушунчаси ва турлари. Юридик шахснинг ҳуқуқ лаёқати деганда нимани тушунасиз?

9. Юридик шахсларнинг ташкил этилиши, таъсис ҳужжатлари ва уларни давлат рўйхатидан ўтказиш.

10. Юридик шахсларни қайта ташкил этишда ҳуқуқий ворислик қандай тартибда амалга оширилади?

11. Масъсулияти чекланган жамият нима? Бу турдаги жамият энг ками ва кўпи билан неча шахс томонидан таъсис этилади?

12. Акциядорлик жамиятлари, уларнинг устав фонди ҳақида гапириб беринг.

13. Акция нима ва унинг қандай турлари мавжуд? “Олтин акция” нима, қачон ва ким томонидан табдиқ этилади?

14. Давлатнинг фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиси сифатидаги роли. Давлат ва юридик шахслар жавобгарлигининг фарқлаб қўйилиши ҳақида гапиринг.

15. Фуқаролик ҳуқуқлари объектлари нималардан иборат? Фуқаролик қонунчилигига кўра мол-мулкнинг турлари.

16. Кўчмас мол-мулкни давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби.

17. Фуқаролик қонунчилигига кўра фуқаролар ўзларига тегишли шаън, қадр-қиммат ва ишчанлик обрўсини қандай ҳимоя қилишлари мумкин?

18. Битимлар тушунчасига таъриф беринг. Битимларнинг қандай турлари мавжуд? Шартнома билан битимнинг фарқи.

19. Битимларнинг шакллари ҳақида гапириб беринг.

20. Битимнинг нотариал шаклига ва уни рўйхатдан ўтказиш талабига риоя қилмасликнинг оқибатлари. Битимлар ҳақиқий эмас деб топилиш асослари.

21. Эмансипация нима? Ўн тўрт ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган вояга етмаганлар томонидан битимларни тузиш шартлари.

22. Муомалага лаёқатли ва муолмалага лаёқатсиз шахслар номидан вакиллик қилишни тушунтириб беринг.

23. Ишончнома тушунчаси ва унинг шакли. Қандай ишончномалар нотариал тасдиқланган ишончномаларга тенглаштирилган ишончномалар ҳисобланади?

24. Ишончнома бўйича ваколатларни бошқа шахсга бериш (бошқа шахсга ўтказиш).

25. Юридик шахс томонидан бериладиган ишончноманинг тузилиши тартиби.

26. Ишончноманинг муддатлари ҳақида нималар биласиз? Ишончноманинг амал қилиши қайси ҳолларда бекор бўлади?

27. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан муддатлар белгилаш, вақт даври билан белгиланган муддатнинг бошланиши ва тугаши.

28. Даъво муддати тушунчаси ва турлари. Даъво муддатининг ўта бошлаши қайси ҳолларда тўхтатилади?

29. Мулк ҳуқуқи тушунчаси. Мулк ҳуқуқи субъектлари ва объектлари ҳақида гапириб беринг.

30. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида ўзганинг ер участкасидан чекланган тарзда фойдаланиш (сервитут) ҳуқуқи тўғрисида қандай қоидалар белгиланган?

31. Мулк ҳуқуқини вужудга келиш ва бекор бўлиш асослари. Эгасиз ашё деганда нимани тушунасиз?

32. Хусусий мулк ҳуқуқи ҳақида гапириб беринг. Оммавий мулк қандай мулкларни қамраб олади?

33. Умумий мулк тушунчаси ва унинг вужудга келиш асослари нималардан иборат?

34. Улушли мулкдаги улушлар қандай аниқланади? Улушли мулкларни имтиёзли сотиб олиш ҳуқуқи ҳақида нималарни биласиз?

35. Виндикация деганда нимани тушунасиз? Мол-мулкни инсофли эгалловчидан талаб қилиб олиш тартиби.

36. Мажбурият тушунчаси. Мажбуриятни бажариш муддати? Мажбуриятнинг бажарилиши қандай усуллар билан таъминланиши мумкин?

37. Гаров деганда нимани тушунасиз? Гаров нарсаси сифатида нималар муомалада бўлиши мумкин?

38. Гаров шартномасининг мазмуни ва шакли ҳақида нималар биласиз? Гаров ҳуқуқи қачон вужудга келган деб ҳисобланади? Гаров ҳуқуқи қайси ҳолларда бекор бўлади?

39. Навбатдаги гаров деганда нимана тушунасиз? Гаров нарсасини алмаштириш ва тиклаш мумкинми?

40. Ундирувни гаровга қўйилган мол-мулкка қаратишнинг асослари ва тартиби. Гаровга қўйилган мол-мулкни сотиш тартиби.

41. Кафиллик шартномаси нима? Кафиллик шартномасига асосан кафилнинг қандай жавобгарлиги бор?

42. Кафолат тушунчаси, кучга кириши ва бекор бўлиш шартлари ҳақида нималарни биласиз?

43. Закалат нима ва закалат пули қайси ҳолатларда қайтариб берилиши керак?

44. Мажбуриятда субсидиар жавобгарлик.

45. Мажбурият бажарилишидан воз кечиш ҳақи тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида қандай қоидалар мажуд?

46. Шартнома тушунчасини изоҳлаб беринг.Шартнома тузиш эркинлиги деганда нима назарда тутилган?

47. Ҳақ эвазига ва текинга тузиладиган шартномаларга таъриф беринг.

48. Учинчи шахс фойдасига тузиладиган шартномалар.

49. Кимошди савдосини ташкил этиш ва уни ўтказиш тартиби.

50. Бино, иншоот ёки бошқа кўчмас мулк сотилганида улар жойлашган ер участкасига бўлган ҳуқуқ.

51. Корхонага мулк ҳуқуқининг бошқа шахсга ўтиши.

52. Айирбошлаш шартномасига таъриф беринг.

53. Лизинг шартномаси, уни тузиш тартиби.

54. Ҳадя шартномаси. Ҳадяни бекор қилиш мумкин бўлган ҳолатлар.

55. Умрбод таъминлаш шарти билан уй-жой (квартира)ни бошқа шахсга бериш шартномаси, унинг шакли ва шартлари.

56. Мулк ижарасининг объектлари ва уларни тасарруф этиш.

57. Мулк ижараси шартномасини бекор қилиш ва мол-мулкни ижарага берувчига қайтариш тартиби.

58. Транспорт воситасини ижарага бериш шартномаси ва унинг шакли.

59. Бино ёки иншоотни ижарага бериш шартномаси, унинг шакли ва давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби.

60. Уй-жойни ижарага бериш шартномаси, муддати ва бекор қилиш тартиби.

61. Қарз ва кредит шартномалари. Ушбу шартномаларнинг шакли.

62. Суғуртанинг асосий турлари, суғурта шартномасининг шакли ва суғурта сири.

63. Интеллектуал мулк тушунчаси, интеллектуал мулк объектлари ва уларни ҳуқуқий муҳофаза қилиш. Давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳамда бошқа давлат ташкилотлари юридик хизматлари

ходимларининг адлия органларида стажировка ўташ тартиби тўғрисидаги

НИЗОМ

Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 24 августдаги 182-сон “Давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, давлат корхоналари, муассасалари ва ташкилотлари фаолиятини ҳуқуқий таъминлаш даражасини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ҳамда 2015 йил 4 июндаги 149-сон “Давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари юридик хизматлари фаолиятининг янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қарорларига мувофиқ давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳамда бошқа давлат ташкилотлари (бундай буён матнда ташкилот деб юритилади) юридик хизматлари ходимларининг адлия органларида стажировка ўташ тартибини белгилайди.

1-боб. Умумий қоидалар

1. Мазкур Низомда қуйидаги тушунчалардан фойдаланилади:

адлия органлари – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар адлия бошқармалари;

стажировка – амалий ва назарий тайёргарлик натижасида олинган касбий билим, ўқув ва амалий кўникмаларни мустаҳкамлаш ва шакллантиришга, шунингдек ишнинг ўзига хослиги, тайинланаётган лавозим бўйича функционал вазифаларни бажариш, касбий йўналтириш учун илғор тажрибани ўрганишга йўналтирилган малака ошириш шаклларидан бири;

стажировка ўтайдиган шахс (стажёр) – юридик хизмат ходими лавозимига биринчи марта тайинланган шахслар.

2. Стажировка юридик хизмат ходими лавозимига биринчи марта тайинланган шахсларнинг касбий билимлари, ўқув ва амалий кўникмаларини мустаҳкамлаш
ва шакллантириш, шунингдек ишнинг ўзига хослиги, тайинланаётган лавозими бўйича функционал вазифаларини сифатли бажариши учун илғор тажрибани эгаллаб олишини таъминлаш мақсадида ўталади.

3. Юридик хизмат ходими лавозимига биринчи марта тайинланган шахс адлия органларида стажировка ўтайди. Бунда:

давлат ва хўжалик бошқаруви органлари марказий аппаратлари, шунингдек Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари юридик хизмати ходими лавозимига биринчи марта тайинланган шахс стажировкани Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида;

давлат бошқаруви органлари ҳудудий бўлинмаларининг, туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари ҳамда бошқа давлат ташкилотларининг юридик хизмати ходими лавозимига биринчи марта тайинланган шахс стажировкани тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар адлия бошқармаларида ўтайди.

2-боб. Стажировка ўташни ташкил этиш

4. Ташкилот раҳбари юридик хизмат ходими лавозимига биринчи марта тайинланган шахсни стажировкадан ўтказишни сўраб у лавозимга тайинлаган кундан эътиборан ўн кун ичидатегишли адлия органига мурожаат этиши лозим.

Адлия органи мурожаат келиб тушгандан сўнг уни кўриб чиқиб, икки ой ичида стажировка ўташни ташкил қилиши ва уни ўташ бўйича аниқ муддатни кўрсатган ҳолда ташкилот раҳбарини стажировка бошланишидан камида бир ҳафта олдин ёзма равишда хабардор қилиши керак.

5. Стажёрни белгиланган муддатда стажировка ўташ учун юбориш мажбурияти ташкилот раҳбари зиммасига юклатилади.

6. Стажировка ўташни ташкил қилиш адлия органларининг юридик хизматлар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул таркибий бўлинмаси (бундан буён матнда масъул бўлинма деб юритилади) зиммасига юклатилади.

7. Стажёрга методик ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг амалий кўникмаларини шакллантириш учун адлия органларининг малакали ва тажрибали мутахассислари орасидан стажировка раҳбари тайинланади.

Стажировка раҳбари этиб стажёрга яқин қариндош ҳисобланган шахслар тайинланишига йўл қўйилмайди.

8. Стажировка раҳбари камида икки йиллик иш стажига эга бўлиши керак.

9. Стажировка раҳбари томонидан масъул бўлинманинг функционал вазифаларидан келиб чиқиб, ҳар бир стажёр учун у томондан бажариладиган ишлар мазмуни ва муддати кўрсатилган стажировка ўташ режаси ишлаб чиқилади.

Стажировка ўташ режаси масъул бўлинма раҳбари томонидан тасдиқланади.

10. Стажировка ўташ режасида стажёр томонидан юридик хизмат ходимининг функционал вазифалари ва уларни бажаришда билиши лозим бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар рўйхати, норма ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг туркумлаштирилган ҳисобини юритиш, шартномавий-ҳуқуқий ва даъво ишларни юритиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш, шунингдек мамлакатда амалга оширилаётган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг мазмун-моҳиятини ўрганиш билан боғлиқ тадбирлар белгиланиши лозим.

11. Стажировка ўташ муддати икки ҳафтани ташкил этади.

12. Стажировкани ўташдан озод қилишга йўл қўйилмайди.

3-боб. Стажировкани ўташ

13. Стажировкани ўташнинг биринчи кунида стажировка раҳбари стажёрни стажировка ўташ режаси, стажировка ўташ муддатлари, ички меҳнат тартиб ва касб этикаси ҳамда техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари, шунингдек иш режимининг хусусиятлари билан таништиради ҳамда стажёрга стажировкани ўташи учун зарур шароитлар яратади.

14. Стажировка раҳбари стажировка давомида:

стажёрга стажировка ўташ режасида белгиланган тадбирларни бажариш билан боғлиқ материаллардан фойдаланиш имкониятини таъминлайди;

стажёрнинг касбий билими ва амалий кўникмаларини шакллантириш учун унга тегишли тавсиялар беради;

стажировка ўташ режасида белгиланган тадбирларнинг бажарилиши ва сифатини мунтазам равишда назорат қилиб боради;

стажёрнинг иш вақтидан самарали фойдаланишини таъминлайди.

15. Стажёр стажировка ўташ давомида:

стажировка бўйича услубий ва кўрсатма материаллар билан танишиши;

стажировкани ташкил этиш ва ўташни назорат қилиш билан боғлиқ тадбирларда иштирок этиши;

стажировка ўташ режасида назарда тутилган барча тадбирларни стажировка учун белгиланган муддат ичида, тўлиқ ҳажмда ва сифатли бажариши;

кейинги амалий фаолиятда фойдаланилиши мумкин бўлган ҳужжатлар намуналари ва бошқа муҳим материаллар тўпламини юритиши;

стажировкани ўташ якунлари бўйича ҳисобот тайёрлаши;

адлия органларида ўрнатилган тартиб қоидаларга риоя қилиши шарт.

16. Стажёр стажировка ўташ режасида белгиланган тадбирларни бажариб бўлгач, у бўйича ёзма ҳисобот тайёрлайди. Ҳисобот стажёр томонидан имзоланади ҳамда стажировка раҳбари томонидан қабул қилинади ва тасдиқланади.

17. Стажировка раҳбари томонидан ҳисоботни қабул қилишда стажёрнинг касбий билим ва амалий кўникмаларни қанчалик ўзлаштирганлигини баҳолаш учун у билан масъул бўлинма ходимлари иштирокида суҳбат ўтказилади ва унинг ҳисоботи муҳокама қилинади. Муҳокама жараёнида стажёрга зиммасига юклатилган унинг касби билан боғлиқ вазифаларни амалиётда қўллашга доир тавсиялар берилади.

Муҳокама натижаси масъул бўлинма томонидан расмийлаштириладиган баённомада акс эттирилади.

18. Стажировка муддати тугаганидан кейин стажировка раҳбари томонидан стажёрга нисбатан тавсифнома тузилади ва унда стажёрнинг стажировка ўташ режасида назарда тутилган тадбирларни қанчалик ўзлаштирганлиги, тартиб-интизоми, стажировка давомида у томонидан эгаллаб олинган касбий билим ва амалий кўникмалар
акс эттирилган бўлиши керак.

Стажёрнинг адлия органида белгиланган тартиб қоидаларга риоя қилмаганлиги, стажировка ўташ режасида кўрсатилган тадбирларни тўлиқ бажармаганлиги, стажировкага узрсиз сабабларга кўра келмаганлиги ҳам тавсифномада акс эттирилади.

19. Тавсифнома масъул бўлинма раҳбари томонидан имзоланади ва адлия органининг йўлланма хати орқали стажёрни юборган ташкилотга жўнатилади.

4-боб. Якуний қоидалар

20. Адлия органлари масъул бўлинмаси ходимлари томонидан стажёрга стажировка ўташ режаси билан боғлиқ бўлмаган вазифа ва топшириқлар берилиши тақиқланади.

21. Стажировка ўтаган шахсларнинг ҳисоби масъул бўлинма томонидан юритилади ва стажировка ўташ билан боғлиқ барча ҳужжатлар ушбу бўлинмада сақланади.